Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatların Tavsiye Niteliğindeki Ücreti

BİR AVUKAT YANINDA, AVUKATLIK ORTAKLIĞINDA VEYA AVUKATLIK BÜROSUNDA ÜCRET KARŞILIĞI BİRLİKTE ÇALIŞAN AVUKATLARIN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA

Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu'nun 30.12.2020 tarih ve 63/23 sayılı kararı ile; Bir Avukat Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan işgören avukatlara ödenecek asgari ücretin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olmak üzere aylık net asgari 4.000.00 (dörtbintürklirası) TL' sı olarak belirlenmesine karar verilmiştir.


Meslektaşlarımızın bilgilerine rica olunur.