CMK Ödemesi İçin Gerekli Belgeler

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillerin ödemeye ilişkin evrakları Baro Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmekte olup, evrakların aşağıda belirtilen şekilde hazırlanması önemle rica olunur.

 

CMK ÖDEMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Müdafi veya vekilin katıldığı soruşturma veya kovuşturma evresine ilişkin tutanağın aslı

Duruşma tutanakları ve imzalı aslı bulunmayan ifade tutanakları ilgili kurumca aslı gibidir” yapılarak mühürlenecektir.         

Soruşturma aşamasındaki görevlendirmelerin ödemeleri için Savcılık soruşturma numarası belli olduktan sonraki başvuru sonucunda yapılacaktır. (İlgili Başsavcılıktan soruşturma numaraları öğrenilerek OCAS üzerinden soruşturma numarası sisteme girildikten sonra onay havuzuna gönder butonuna tıklanarak baro onayına sunulmalıdır.)

  1. Müdafi veya vekilin her görev için ayrı olmak üzere      OCAS’tan alacağı görevlendirme yazısı
  2. Zorunlu yol giderlerine ilişkin OCAS’tan alınacak gider belgesi

Varsa görevin yerine getirildiği gün tarihli taksi fişi, otobüs bileti vs. yol giderine ilişkin belgeler eklenecektir.

  1. Ödemeyi alacak avukat tarafından imzalanmış banka hesap ve IBAN bilgilerini içerir dilekçe
  2. Bir avukat yanında sigortalı olarak çalışan avukatlar için yanında çalıştığı avukat tarafından düzenlenmiş ıslak imzalı muvafakatname belgesi
  3. OCAS’tan alınacak ödeme listesi (imzalı, detaylı olmayan liste)
  4. Serbest meslek makbuzu

Baro CMK Servisi tarafından ödemeye ilişkin belgelerin kontrolü sağlandıktan sonra ücret talebinde bulunan avukat elektronik makbuz kesmesi amacıyla aranacaktır.

Serbest meslek makbuzu görevin ifa edildiği ilgili Başsavcılığa hitaben düzenlenecektir.

Sigortalı çalışan avukatların yanında çalıştıkları avukat tarafından düzenlenmiş serbest meslek makbuzunu ibraz edeceklerdir.

Düzenlenen serbest meslek makbuzları Baro CMK Servisine teslim edilecektir.

Makbuz tutarının 5.000,00 TL’yi aşması halinde 6183 sayılı Kanunun 22/A Maddesi kapsamında vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge (vergi borcunun bulunmadığına dair yazı) eklenecektir.

  1. Talimat dosyaları ve başka savcılıklara ait dosyalarda ifa edilen görevlere ilişkin ücret taleplerinde avukat tarafından ilgili Başsavcılığa hitaben yazılmış ödeme talebini içerir dilekçe ile banka hesap ve IBAN bilgilerini içerir dilekçe ayrıca eklenmeli, makbuz ilgili Başsavcılığa hitaben ayrı şekilde düzenlenip Baro CMK Servisine teslim edilmelidir.

*CMK ödemelerine ilişkin ücret talepleri her ayın 1’i ve 10’u arasında Baro CMK Servisince teslim alınmaktadır.

*Ödeme için istenen belgelerde Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında farklılıklar olabilmektedir.

*Seri Muhakeme Usulüne tabi soruşturmalarda OCAS üzerinden görev belgeleri düzenlenmeden önce kovuşturma aşamasına ilişkin duruşma tutanağının Baro CMK Servisi’ne mail yoluyla iletilmesi halinde ilgili avukatın görevleri arasına eklenecek olup, ödeme belgelerinin görev girişinden sonra düzenlenmesi önerilir.

 

CMK ödemeleri için teslim edilen evraklarda eksiklik bulunması halinde dosyanın ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Baro CMK Servisine iade edileceğini, bu nedenle de ödemelerde gecikme yaşanabileceğini bilgilerinize sunarız.