Başkan ve Üyeler

Av. Özhan  KURT

Adli Yardım Kurulu Koordinatörü
 

Av.Şerife YAZGAÇ
Adli Yardım Kurulu Sorumlusu


Av.Merve TÜYSÜZ
Adli Yardım Kurulu Üyesi

Av.Hümeyra Nur YAVUZ
Adli Yardım Kurulu Üyesi

Av.Bilal TARI
Adli Yardım Kurulu Üyesi