TÜRK MEDENİ KANUNU 95 YAŞINDA

04.10.2021 - 379
TÜRK MEDENİ KANUNU 95 YAŞINDA

 

“…Türk Milletinin kararı muasır medeniyeti bilâkaydü şart tekmil prensipleri ile kabul etmektir. Bunun en bâriz ve canlı delili inkılâbımızın kendisidir…”

(“Türk Milletinin kararı çağdaş uygarlığı koşulsuz olarak tüm ilkeleriyle kabul etmektir. Bunun en bariz ve canlı delili inkılabımızın kendisidir”)

                                               TÜRK KANUN-U MEDENiSiESBABI MUCİBE LAYİHASI’NDAN
                                                                               (Türk Medeni Kanunu Gerekçe’sinden )

 

TÜRK MEDENİ KANUNU 95 YAŞINDA

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen hukuk devrimi, akılcı ve uygar toplum modelinin örnek alınarak toplumu çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak amacını taşımıştır. Hukuk devriminin en önemli anıtı 95 yıl önce bugün yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunudur.  Türk medeni kanunu ile toplum hayatı düzenlenirken; kadınlara mahkemelerde tanıklık etme,  mirastan eşit pay alma, özgür iradeleri ile evlenme ve boşanma; çalışma ve benzeri konularda haklar getirilmiştir. Tek eşle ve resmi nikâhla evlenme düzenlemesi ile aile içinde kadın güçlendirilmiştir.

Türk Medeni Kanunu toplum tarafından hızla benimsenmiş ve hayata geçirilmiştir. Sadece kadınlar için değil tüm yurttaşlar için getirilen medeni haklar ve düzenlemeler;   kısa zaman içinde Türkiye Cumhuriyetinin hızla gelişen ve ihtiyaçlarını dışa bağımlı olmadan kendisi üreten bir ülke olarak çağdaş dünyadaki saygın yerini almasını sağlamıştır.

Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinin 95. yılında kadınların kanunlar ile elde ettikleri haklarını kullanmakta hala zorluklar içinde olduğu açıktır. Toplumsal cinsiyet eşitliğin sağlanması; kadınların şiddet ve istismardan korunması için tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükte olmasını; kadını toplum içinde değersiz gösteren tüm faaliyetlere son verilmesini talep ediyoruz.

Kadınların, topluma karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde halen “kadın oldukları” için şiddete ve ayrımcılığa uğradığı günümüzde kadın sorunlarının görmezden gelinmesi ve unutturulması çabalarına boyun eğmeyeceğiz. Kadınların şiddetsiz bir hayat sürmesi; eşit işe eşit ücret alması, Türk Medeni Kanunu ile elde ettiği hakların daha da geliştirilmesi için kararlılıkla mücadele edeceğiz.