KOCAELİ SULH CEZA HAKİMLİKLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN TUTUKLULUK İNCELEMELERİ HAKKINDA

11.10.2022 - 991
KOCAELİ SULH CEZA HAKİMLİKLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN TUTUKLULUK İNCELEMELERİ HAKKINDA

Kocaeli Sulh Ceza Hakimliklerince gerçekleştirilen tutukluluk incelemeleri hakkında, dosyada görev yapan atanmış veya seçilmiş müdafilerin bilgilendirilmemesi ve tutukluluk incelemelerinin müdafilerin yokluğunda gerçekleştirilmesi yönündeki yakınmalar nedeni ile ekte yer verilen 05.10.2022 tarihli yazımız ile uygulamanın hukuka aykırı olduğu hususu Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanlığı’na bildirilmiş ve uygulamaya son verilmesi için gerekli işlemlerin tesis edilmesi ve yazımızın birer örneğinin Sulh Ceza Mahkemeleri’ne gönderilmesi talep edilmiştir. Eş zamanlı olarak Adalet Bakanlığı nezdinde görüşmeler gerçekleştirilmiş olup sorunun çözümü için çalışmalar devam etmektedir.

Saygıyla meslektaşlarımızın bilgisine sunulur.