KOCAELİ BAROSU 36. OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA

28.06.2021 - 1153
KOCAELİ BAROSU 36. OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA

KOCAELİ BAROSU 36.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

"Aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere AVUKATLIK YASASI'nın 82. ve 84. maddeleri gereğince KOCAELİ BAROSU 36.OLAĞAN GENEL KURULU'nun toplantıya çağırılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Genel Kurul 1136 sayılı AVUKATLIK YASASI'nın 87.maddesi gereğince mevcudumuzun yarısından bir fazlasını teşkil eden üyenin katılması durumunda;

"Kocaeli Barosu Olağan Genel Kurulu" ilk toplantısının aşağıda belirtilen gündemle 03 Temmuz 2021 Cumartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu' nda, Baro Başkanlığı ile yetkili organların seçiminin 04 Temmuz 2021 Pazar günü saat:09.00'da; Kocaeli Adliyesi Binası'nda yapılmasına,

İlk toplantı tarihlerinde Avukatlık Kanunu' nun 87.maddesi gereğince mevcudumuzun yarısından bir fazlasını teşkil eden üyelerin katılımının temin edilememesi halinde Genel Kurul ikinci toplantının nisap aranmaksızın, 10 Temmuz 2021 Cumartesi ve 11 Temmuz 2021 Pazar günleri aynı yer ve aynı saatlerde yapılmasına, Genel Kurul Gündeminin Baro çevresi, Adalet Dairelerinde ve Baro ilan tahtasında duyurulmasına karar verilmiştir.   

BİRİNCİ GÜN

GÜNDEM

1- Yoklama ve Baro Başkanının Genel Kurul Toplantısını açışı

2- Bir Başkan, bir Başkan Vekili ve iki üyeden kurulu Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4- Baro Başkanının konuşması

5- Konukların konuşması

6- 2018 – 2021 yılı Baro Yönetim Kurulu Çalışma Raporu,

7- 2018 – 2021 yılı Gelir – Gider ve Hesap Raporlarının Okunması

8- Baro Denetleme Kurulu raporunun okunması

9- Baro Yönetim Kurulunun aklanması

10- Gelecek döneme ait baro bütçe tasarısının okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması

11- Baro giriş aidatı ve baro keseneklerinin belirlenmesi

12-Genç Ofis Yönergesi’nin kabulü

13-Adli Yardım Yönergesi’nin kabulü

14-CMK Yönergesi’nin kabulü

15- Baro Başkanlığı ve Baro Organlarına adaylık başvurularının kabulü

16- Başkan adayların konuşması.

17- Dilek ve temenniler

18- Kapanış

 

İKİNCİ GÜN

 

BARO BAŞKANLIĞI VE YETKİLİ ORGANLARIN SEÇİMLERİ                    :

1- BARO BAŞKANI seçimi

2-BARO YÖNETİM KURULU üyeliği için 10 asil, 10 yedek üye seçimi (en çok oy alan 10 asil üye, onu izleyen 10 yedek üye olarak seçilir)

3-BARO DİSİPLİN KURULU üyeliği için 5 asil, 3 yedek üyenin seçimi (en çok oy alan 5 üye asil, onu izleyen 3 üye yedek olarak seçilir)

4-BARO DENETLEME KURULU üyeliği için 3 asil, 3 yedek üye seçimi (en çok oy alan 3 üye asil, onu izleyen 3 üye yedek olarak seçilir)

5-TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELİĞİ’ ne 3 asil 3 yedek delege seçimi (en çok oy alan 3 üye asil, onu izleyen 3 üye yedek delege olarak seçilir)

 

Seçimde,  Baro Başkan adayları için ayrı basılı oy pusulası ve diğer organlar için ayrı basılı oy pusulası kullanılır.

 

Oy pusulaları Divan tarafından bastırılarak Seçim Kurulu' na teslim edilir. 

 

Seçim Kurulu tarafından mühürlenen zarflar, oy kullanımı için seçmenlere verilir.

 

ADLİ YARDIM YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

CMK YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

GENÇ OFİS YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ.