BAROMUZUN 36. OLAĞAN GENEL KURULUNUN ERTELENMESİ HAKKINDA

03.06.2021 - 681
BAROMUZUN 36. OLAĞAN GENEL KURULUNUN ERTELENMESİ HAKKINDA

KOCAELİ BAROSU

YÖNETİM KURULU KARARI

 

 

Tarih  :02.06.2021

Sayı     :23/22

İlgili    :RE’SEN

Konu  :KOCAELİ BAROSU 36.OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA GÖRÜŞME

 

Karar :Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu 02.06.2021 tarihinde Av.Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR başkanlığında toplandı.

Her ne kadar Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu’nun 4.04.2021 tarihli kararı ile “Kocaeli Barosu 36. Genel Olağan Kurulu” ilk toplantısının 5-6 Haziran 2021 tarihinde, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiş ise de; T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 01.06.2021 tarihinde yayınlanan “Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi” nin 6.1 “Dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinlikleri 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenecektir” maddesi  gereğince;

“Kocaeli Barosu Olağan Genel Kurulu” ilk toplantısının aşağıda belirtilen gündemle;

3 Temmuz 2021 Cumartesi günü 09.00-17.00 saatleri arasında, Kocaeli Ticaret Odası’nda Baro Başkanlığı ile yetkili organların seçiminin 4 Temmuz 2021 Pazar günü saat:09.00'da; Kocaeli Adliye Binası’nda yapılmasına,

 

İlk toplantı tarihlerinde Avukatlık Kanunu' nun 87.maddesi gereğince mevcudumuzun yarısından bir fazlasını teşkil eden üyelerin katılımının temin edilememesi halinde Genel Kurul ikinci toplantının nisap aranmaksızın, 10 Temmuz 2021 Cumartesi ve 11 Temmuz 2021 Pazar günleri aynı yer ve aynı saatlerde yapılmasına, Genel Kurul Gündeminin Baro çevresi, Adalet Dairelerinde ve Baro ilan tahtasında duyurulmasına, Genel Kurul Gündeminin aşağıda belirtildiği gibi belirlenmesine katılanların O.B.K.V.