37. OLAĞAN GENEL KURUL HAKKINDA

07.09.2022 - 479
37. OLAĞAN GENEL KURUL HAKKINDA

KOCAELİ BAROSU

37.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

 

"Aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere AVUKATLIK YASASI'nın 82. ve 84. maddeleri gereğince KOCAELİ BAROSU 37.OLAĞAN GENEL KURULU'nun toplantıya çağırılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Genel Kurul 1136 sayılı AVUKATLIK YASASI'nın 87.maddesi gereğince mevcudumuzun yarısından bir fazlasını teşkil eden üyenin katılması durumunda;

"Kocaeli Barosu Olağan Genel Kurulu" ilk toplantısının aşağıda belirtilen gündemle 08 Ekim 2022 Cumartesi günü 09.00-17.30 saatleri arasında Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu' nda, Baro Başkanlığı ile yetkili organların seçiminin 09 Ekim 2022 Pazar günü saat:09.00'da; Kocaeli Adliyesi’nde yapılmasına,

İlk toplantı tarihlerinde Avukatlık Kanunu' nun 87.maddesi gereğince mevcudumuzun yarısından bir fazlasını teşkil eden üyelerin katılımının temin edilememesi halinde Genel Kurul ikinci toplantının nisap aranmaksızın, 15 Ekim 2022 Cumartesi ve 16 Ekim 2022 Pazar günleri aynı yer ve aynı saatlerde yapılmasına, Genel Kurul Gündeminin Baro çevresi, Adalet Dairelerinde ve Baro ilan tahtasında duyurulmasınakarar verilmiştir.

                                                                                   Av.Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR

                                                                                              Kocaeli Barosu Başkanı

BİRİNCİ GÜN

GÜNDEM

1-Yoklama ve Baro Başkanının Genel Kurul Toplantısını açışı.

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3-Bir Başkan, bir Başkan Vekili ve iki üyeden kurulu Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi.

4-Baro Başkanının konuşması.

5-Konukların konuşması.

5-20 ve 30 yılını dolduran meslektaşlarımız için plaket töreni.

6-2021 – 2022 yılı Baro Yönetim Kurulu Çalışma Raporu.

7-2021 – 2022 yılı Gelir – Gider ve Hesap Raporlarının Okunması.

8-Baro Denetleme Kurulu raporunun okunması.

9-Baro Yönetim Kurulunun aklanması.

10-Gelecek döneme ait baro bütçe tasarısının okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması.

11- Baro nakil ücreti, giriş aidatı ve baro keseneklerinin belirlenmesi.

12-Staj Eğitim Yönergesi’nin oylanması.

13-Baro Başkanlığı ve Baro Organlarına adaylık başvurularının kabulü.

14-Başkan adaylarının konuşması.

15- Yönetim Kurulu üyeliğine aday olanların konuşması.

16-Dilek ve temenniler.

17-Kapanış.

 

İKİNCİ GÜN

BARO BAŞKANLIĞI VE YETKİLİ ORGANLARIN SEÇİMLERİ                    :

1-BARO BAŞKANI seçimi

2-BARO YÖNETİM KURULU üyeliği için 10 asil, 10 yedek üye seçimi (en çok oy alan 10 asil üye, onu izleyen 10 yedek üye olarak seçilir)

3-BARO DİSİPLİN KURULU üyeliği için 5 asil, 3 yedek üyenin seçimi (en çok oy alan 5 üye asil, onu izleyen 3 üye yedek olarak seçilir)

4-BARO DENETLEME KURULU üyeliği için 3 asil, 3 yedek üye seçimi (en çok oy alan 3 üye asil, onu izleyen 3 üye yedek olarak seçilir)

5-TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELİĞİ’ ne 3 asil 3 yedek delege seçimi (en çok oy alan 3 üye asil, onu izleyen 3 üye yedek delege olarak seçilir)

 

Seçimde, Baro Başkan adayları için ayrı basılı oy pusulası ve diğer organlar için ayrı basılı oy pusulası kullanılır.

 

Oy pusulaları Divan tarafından bastırılarak Seçim Kurulu' na teslim edilir. 

 

Seçim Kurulu tarafından mühürlenen zarflar, oy kullanımı için seçmenlere verilir.