2021-2022 STAJ EĞİTİM DERSLERİ BAŞLADI

06.01.2022 - 541
2021-2022 STAJ EĞİTİM DERSLERİ BAŞLADI
2021-2022 dönemi  Staj eğitim dersleri  başladı. İlk ders Kocaeli Barosu Başkanı Av. Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR tarafından verildi. Kocaeli Barosu Başkanı Av.Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR derste Uygulamada Avukatlığın genel bilgileri, Toplumda Avukatlığın yeri Avukatlık Kültürü ve Avukatlık Hizmetinin niteliği konularında bilgiler verdi.