SİVAS KONGRESİ'NİN 101. YILI KUTLU OLSUN

04.09.2020 - 239
SİVAS KONGRESİ'NİN 101. YILI KUTLU OLSUN

04 Eylül 1919’da Sivas’ta yapılan kongre, Kurtuluş Mücadelemizin en geniş kapsamlı kongresi özelliğinin yanında, Erzurum Kongresi’nde alınan “ Vatan bir bütündür bölünemez “ kararların vurgulandığı, daha geniş katılım ve halk desteği ile manda ve himayenin kabul edilmeyeceğinin daha gür bir şekilde ifade edildiği kongredir.

Milli mücadeledeki temsiliyetleri ile Kurtuluş Mücadelemizin halk desteğini sağlayan cemiyetlerin birleştirilmesi, Misak-ı Milli’nin esaslarının belirlenmesi, Kuva-yi Milliye cephelerinin belirlenmesi, tam bağımsızlığın ve milli egemenliğin temel prensip olarak kabul edilmesi bakımından Sivas Kongresi bağımsız cumhuriyetin prensiplerini ortaya koymuştur.

Kocaeli Barosu olarak, Sivas Kongresi'nin 101. Yılını kutlar, Milli Egemenliğin amaçlandığı, emperyalizme karşı mücadelenin ant olduğu, adım adım bağımsızlığa yürünen bu yolda, bizlere ışık olan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, mücadele arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı şükranla anarız.

                                                                                                                                                                                                     KOCAELİ BAROSU