NAKDİ DESTEKTE BULUNULMASI KARARI HAKKINDA

24.04.2020 - 2085
NAKDİ DESTEKTE BULUNULMASI KARARI HAKKINDA

 

 

Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu, 22/04/2020 tarihinde yapmış olduğu toplantıda 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95/6. maddesi gereğince COVID - 19 salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi meslektaşların kullanımına sunulmak üzere sadece anapara iadesi koşuluyla nakdi destekte bulunulmasına karar vermiştir.

Buna göre ;

  • Baro kasasından, daha sonra yerine konulmak üzere, şimdilik 300.000 TL’lik  miktarın nakdi destek kullanımına ayrılması,  
  • Bu desteğin; Kocaeli Barosu Saymanı, bir yönetim kurulu üyesi, önceki dönem Baro Başkanlarından bir, Genç  Avukatlar Meclisinden bir ve Avukat Hakları Merkezinden bir meslektaştan oluşan beş kişilik komisyon tarafından değerlendirilerek, yapılacak inceleme üzerine oluşturulacak raporun yönetim kurulu tarafından değerlendirilmesi ve alınacak karar doğrultusunda kullandırılması,
  • Destek limitinin azami 3.000 TL olarak belirlenmesi,
  • Destekten yararlanmak isteyen meslektaşın, hali hazırda üzerine kayıtlı taşınmazı ya da aracının bulunmaması, durumun değerlendirilmesi için beyanın yeterli kabul edilmesi,
  • Destekten yararlanmak isteyen meslektaşın kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamış olması ya da SGK’lı olarak çalışıyorsa ücretsiz izin halinde olduğunun tespit edilmesi,
  • Eşi de avukat olan meslektaşlardan sadece birisine destekten yararlanma hakkı tanınması,
  • Kendi bürosu olan meslektaşlara, ev veya işyeri kirası ya da kredi yükü altındaki meslektaşlara öncelik tanınması, bu değerlendirmelerin komisyon tarafından yapılması,
  • Nakdi destek kararının SMS, e posta, WEB sitesi, sosyal medya kanalıyla tüm meslektaşlara duyurulması,
  • Taleplerin yazılı olarak Baro Başkanlığına hitaben yapılmasına ve kabul halinde ödemelerin Baronun anlaşmalı olduğu banka üzerinden yapılması,
  • Nakdi desteğin geri ödemesinin 02/11/2020 tarihi itibariyle tek seferde ya da 5 taksit halinde yapılması kararlaştırılmıştır.

            Sağlıklı günler dileriz.

            KOCAELİ BAROSU