KOCAELİ BAROSU 36.OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA

10.09.2020 - 693
KOCAELİ BAROSU 36.OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA

KOCAELİ BAROSU

36.OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

"Aşağıda gösterilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere AVUKATLIK YASASI'nın 82. ve 84. maddeleri gereğince KOCAELİ BAROSU 36.OLAĞAN GENEL KURULU'nun toplantıya çağırılmasına Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

Genel Kurul 1136 sayılı AVUKATLIK YASASI'nın 87.maddesi gereğince mevcudumuzun yarısından bir fazlasını teşkil eden üyenin katılması durumunda;

"Kocaeli Barosu Olağan Genel Kurulu" ilk toplantısının aşağıda belirtilen gündemle 03 Ekim 2020 Cumartesi günü 09.00-17.30 saatleri arasında Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu' nda, Baro Başkanlığı ile yetkili organların seçiminin 04 Ekim 2020 Pazar günü saat:09.00'da; Kocaeli Adliyesi Binası'nda yapılmasına,

İlk toplantı tarihlerinde Avukatlık Kanunu' nun 87.maddesi gereğince mevcudumuzun yarısından bir fazlasını teşkil eden üyelerin katılımının temin edilememesi halinde Genel Kurul ikinci toplantının nisap aranmaksızın, 10 Ekim 2020 Cumartesi ve 11 Ekim 2020 Pazar günleri aynı yer ve aynı saatlerde yapılmasına, Genel Kurul Gündeminin Baro çevresi, Adalet Dairelerinde ve Baro ilan tahtasında duyurulmasına karar verilmiştir.   

BİRİNCİ GÜN

GÜNDEM

1-Yoklama ve Baro Başkanının Genel Kurul Toplantısını açışı

2-Bir Başkan, bir Başkan Vekili ve iki üyeden kurulu Genel Kurul Başkanlık Divanının seçimi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Baro Başkanının konuşması

5-20 ve 30 yılını dolduran meslektaşlarımız için plaket töreni

6-Konukların konuşması

7- 2018 – 2020 yılı Baro Yönetim Kurulu Çalışma Raporu,

8-2018 – 2020yılı Gelir – Gider ve Hesap Raporlarının Okunması

9-Baro Denetleme Kurulu raporunun okunması

10-Baro Yönetim Kurulunun aklanması

11-Gelecek döneme ait baro bütçe tasarısının okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul’un onayına sunulması

12- Baro giriş aidatı ve baro keseneklerinin belirlenmesi

13-Baro Başkanlığı ve Baro Organlarına adaylık başvurularının kabulü

14-Başkan adayların konuşması.

15--Dilek ve temenniler

16-Kapanış

 

İKİNCİ GÜN

BARO BAŞKANLIĞI VE YETKİLİ ORGANLARIN SEÇİMLERİ                        :

1-BARO BAŞKANI seçimi

2-BARO YÖNETİM KURULU üyeliği için 10 asil, 10 yedek üye seçimi (en çok oy alan 10 asil üye, onu izleyen 10 yedek üye olarak seçilir)

3-BARO DİSİPLİN KURULU üyeliği için 5 asil, 3 yedek üyenin seçimi (en çok oy alan 5 üye asil, onu izleyen 3 üye yedek olarak seçilir)

4-BARO DENETLEME KURULU üyeliği için 3 asil, 3 yedek üye seçimi (en çok oy alan 3 üye asil, onu izleyen 3 üye yedek olarak seçilir)

5-TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELİĞİ’ ne 3 asil 3 yedek delege seçimi (en çok oy alan 3 üye asil, onu izleyen 3 üye yedek delege olarak seçilir)

 

Seçimde,  Baro Başkan adayları için ayrı basılı oy pusulası ve diğer organlar için ayrı basılı oy pusulası kullanılır.

 

Oy pusulaları Divan tarafından bastırılarak Seçim Kurulu' na teslim edilir. 

 

Seçim Kurulu tarafından mühürlenen oy pusulaları, oy kullanımı için seçmenlere verilir.