ERTELEME KARARI VEREN MAHKEMELERİN LİSTESİ

16.03.2020 - 5704
ERTELEME KARARI VEREN MAHKEMELERİN LİSTESİ
KOCAELİ ADLİYESİ CEZA MAHKEMELERİ            TUTUKLU VE İVEDİ İŞLER HARİCİ TÜM İŞLER 2 HAFTA ERTELENMİŞTİR
   
KOCAELİ ADLİYESİ HUKUK MAHKEMELERİ İVEDİ İŞLER HARİCİ TÜM İŞLER 2 HAFTA ERTELENMİŞTİR
   
   
GEBZE ADLİYESİ CEZA MAHKEMELERİ  
GEBZE 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Tutuklu işlerin duruşmalarının yapılacağı, sanıkların bu duruşmalarda SEGBİS ile hazır edileceği, duruşma salonunda bizzat hazır edilmeyeceği, tutuklu olmayan davaların ve talimat duruşmalarının da taraflar katılmaksızın erteleneceği bildirilmiştir.
GEBZE 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Tutuklu işlerin duruşmalarının yapılacağı, sanıkların bu duruşmalarda SEGBİS ile hazır edileceği, duruşma salonunda bizzat hazır edilmeyeceği, tutuklu olmayan davaların ve talimat duruşmalarının da taraflar katılmaksızın erteleneceği bildirilmiştir.Uygulamanın 06 Nisan 2020 tarihine kadar devam edeceği bildirilmiştir.
GEBZE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 17 Mart - 14 Nisan Tarihleri arasındaki duruşmaların ertelendiği bildirilmiştir
GEBZE 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Hakim Nedime Hanım'ın:  17 Mart 2020 tarihli duruşmalarının 15.06.2020 tarihine 19 Mart 2020 tarihli duruşmalarının 22.06.2020 tarihine ertelenmesine 20 Mart 2020 talimat duruşmalarını 12.06.2020 tarihine ertelenmesine                            Hakim Levent DEMİR'in: 16-27 mart 2020  tarihleri arasında yapılacak olan tüm duruşmalarda gelen vatandaşların mağdur olmaması adına savunma ve beyanlarının alınacağı, mazeret dilekçesi verenlerin mazeretleri kabul edilerek, duruşmaların erteleneceği, duruşmaların yapılacağı ancak dosyalar üzerine karar verilmeyeceği bildirilmiştir.
GEBZE 3. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Duruşmaların icra edileceği, sanık, sanık müdafii, müşteki, müşteki vekillerince gönderilecek mazeretlerin kabul edileceği, çağrı kağıdı tebliğine rağmen duruşmaya katılmayan sanıklar hakkında zorla getirme emri çıkartılmayacağı, çağrı kağıdı tebliğ edilmeyen sanıklar hakkında yakalama kararı çıkartılmayacağı, duruşmaların bu şekilde icra edileceği 
GEBZE 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Duruşmalar zorunlu ve ivedi işler haricinde ertelenmiş olup, taraflara uygun vasıtalarla yeni duruşma günleri bildirilecektir.
GEBZE 5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Duruşmalar yapılacak olup mazeretler kabul edilecektir.
GEBZE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Duruşmalar yapılacak olup mazeretler kabul edilecektir.
GEBZE 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Tutuklu dosyalar, İvedi işler, mevcutsuz kovuşturmalar, yakalama emri doğrultusunda yakalanan şahıslar gibi huhuslarda kamu hizmetinin aksamasına sebebiyet verilmemesi açısından devam edileceği, gelmeyen kişiler zorla getirme ve yakalama çıkarılmayacağı, mümkün oldukça SEGBİS uygulamasının kullanılacağı, keşiflerin yapılmayacağı mazeretlerin kabul edileceği bildirilmiştir.
GEBZE 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Duruşmalar ertelenmiş olup, rutin işlemlere devam edilmektedir.
GEBZE 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 17 Mart 2020 tarihli duruşmaların 28.04.2020 tarihine ertelendiği bildirilmiştir.
GEBZE 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 16 Mart 2020 tarihlli duruşmalar 17.04.2020 tarihine ertelenmesine, 2020/26E. Sayılı dosyanın ivedi iş olması nedeniyle duruşmasının 16.03.2020 saat: 14.45 e ertelenmesine karar verilmiştir.
GEBZE ÇOCUK MAHKEMESİ Duruşma ve keşiflerin 27 Nisan ve sonrasına ertelenmesine karar verilmiştir.
   
GEBZE ADLİYESİ HUKUK MAHKEMELERİ  
   
GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Heyetli duruşmaların ertelenmeyeceği, ancak tanık dinlenmesi ve yemin işlemlerinin yapılamayacağı, taraf ve vekillerin mazeretlerinin kabul edileceği, daha önce duruşmayı takip eden taraf mazeret göndermese dahi mazeretli sayılacağı, acil delil tespitleri hariç keşiflerin erteleneceği, diğer iş ve işlemlerin dosya üzerinden ara karar ile yürütüleceği,                                                Üye Hakim Ali AKKAYA'nın bireysel dosyaların duruşmalarını 2 hafta süre ile erteleneceği,                                                              Üye Hakim Kübra ÇAKIR'ın Bireysel dosyaların duruşmalarının ertelenmeyeceği, duruşmalarda tanık dinlenmesi ve yemin işlemlerinin yapılmayacağı rutin tüm işlerin devam edeceği acil delil tespitleri hariç keşiflerin erteleneceği, mazeretlerin kabul edileceği                                                                                          Üye Hakim Bahadrı Muharrem ÜK'ün Bireysel dosyalarını duruşmalarının ertelenmeyeceği, duruşmalarda tanık dinlenmesi ve yemin işlerinin yapılamayacağ, rutin yapılan işlemlere devam edileceği, acil delil tespitleri hariç keşiflerin erteleneceği, mazeretlerin kabul edileceği
GEBZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 17 Mart 2020 - 30 Mart 2020 tarihleri arasındaki duruşmaların erteleneceği bildirilmiştir.
GEBZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 16 Mart 2020 - 27 Mart 2020 tarihleri arasında duruşma ve keşiflerin ertelenmesine kara verildiği bildirilmiştir
GEBZE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 17 Mart 2020 tarihli duruşmaların yapılacağı bildirilmiştir
GEBZE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ I8.03.2020 tarihIi duruşmaların 10.06.2020 tarihine ertelenmesine,
20.03.2020 tarihli duruşrnaların 12.06.2020 tarihine ertelenmesine.
23.03.2020 tarihli kesiflerin ertelenmesine.
01.04.2020 tarihli duruşmaların 17.06.2020 tarihine ertelenmesine.
03.04.2020 tarihIi duruşmaların 24.06.2020 tarihine ertelenmesine.
06.04.2020 tarihli keşiflerin ertelenmesine.
08.04.2020 tarihli duruşmaların 09.09.2020 tarihine ertelenmesine.
10.04.2020 tarihli duruşmaların 11.09.2020 tarihine ertelenmesine,
15.04.2020 tarihli duruşmaların 16.09.2020 tarihine ertelenmesine,
17.04.2020 tarihli duruşmaların I8.09.2020 tarihine ertelenmesine,
GEBZE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Duruşmalar 30.04.2020 tarih ve sonrasına ertelendiği bildirilmiştir.
GEBZE 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 16.03 .2020 tarihIi duruşmaların 27.04.2020 tarihine.
17.03.2020 tarihIi duruşmaların 04.06.2020 tarihine,
19.03.2020 tarihIi duruşmaların 02.06.2020 tarihine,
23.03.3030 tarihIi duruşmaların 27.04.2020 tarihine,
26.03.2020 tarihIi duruşmaların 11.06.2020 tarihine, ertelenmesine,
20.03.2020 tarihli keşiflerin ertelenmesine karar verilmiştir.
GEBZE 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 18.03.2020 tarihIi duruşmaların 03.06.2020 tarihine ertelendiği     20.03.2020 tarihIi duruşmaların 15.05.2020 tarihine ertelendiği,
23.03.2020 tarihIi duruşmaların 27.05.2020 tarihine ertelendiği   27.03.2020 tarihli duruşmaların 05.06.2020 tarihine ertelendiği  27.03.2020 tarihli keşiflerinin daha sonra belirlenecek ileriki bir tarihe erlelendiği
bildirilmiştir.
GEBZE 1. İŞ MAHKEMESİ 16.03- 20.03.2020 tarihleri arasındaki duruşmaların ileri bir tarihe ertelendiği
GEBZE 2. İŞ MAHKEMESİ Mahkeme hakiminin 12 gün idari izin talebinde bulunması nedeni ile izin verilmesi durumunda yerine yetkilendirilecek hakimin karar vereceği, verilmemesi durumunda gerekli değerlendirmenin yapılacağı 
GEBZE 3. İŞ MAHKEMESİ 19.03.2020 tarihli duruşmaların 16.07.2020 tarihine ertelendiği      17.03.2020 tarihli duruşmaları 24.04.2020 tarihine ertelendiği 
GEBZE 4. İŞ MAHKEMESİ 16.03.2020 - 27.03.2020 tarihleri arasında duruşmaların yapılacağı mazerte gönderilmesi halinde mazeretlerin kabul edileceği
GEBZE 5. İŞ MAHKEMESİ 17.03.2020 ve 19.03.2020 tarihli duruşmaların 28.04.2020 tarihine,
20.03.2020 tarihli duruşmaların 06.05.2020 tarihine,
24.03.2020 tarihli duruşmaların 07.07.2020 tarihine .
26.03.2020 tarihli duruşmaların 09.07.2020 tarihine ertelenmesine karar verildiği
GEBZE 6. İŞ MAHKEMESİ 17.03-18.03.ve 19.03.2020 tarihli duruşmaların ertelenmesine karar verildiği
GEBZE 7. İŞ MAHKEMESİ 18.03- ve 19.03.2020 tarihli duruşmaların dosya bazlı olarak ertelenmesine karar verildiği.
GEBZE 8. İŞ MAHKEMESİ 18.03.2020 tarihli duruşmaların 22.04.2020 tarihine ertelenmesine karar verildiği
20.03.2020 tarihli duruşmaların 24.04.2020 tarihine ertelenmesine karar verildiği
23.03.2020 tarihli duruşmaların 13.04.2020 tarihine ertelemesine karar verildiği
25.03.2020 tarihli duruşmaların 06.05.2020 tarihine ertelenmesine karar verildiği
21.03.2020 tarihli duruşmaların 18.05.2020 tarihine ertelenmesine karar verildiği
GEBZE 1. AİLE MAHKEMESİ Duruşmaların 31.03.2020 tarihi sonrasına ertelenmesine karar verildiği
GEBZE 2. AİLE MAHKEMESİ 17.03.2020 tarihli duruşmaların 16.06.2020 tarihine ertelendiği bildirilmiştir.
GEBZE 3. AİLE MAHKEMESİ Duruşmaların 31.03.2020 tarihine kadar ertelenmesine karar verildiği
GEBZE 4. AİLE MAHKEMESİ 30.03.2020 tarihine kadar olan tüm duruşmaların ileri bir tarihe ertelenmesine karar
verildiği
GEBZE 5. AİLE MAHKEMESİ Duruşmaların 31.03.2020 tarihine kadar ertelenrnesine karar verilmiştir.
GEBZE 1.SULH HUKUK MAHKEMESİ Duruşmaların ertelenmesine, Acil tedbirli işlerin re'sen görülmesine kara verildiği
GEBZE 2.SULH HUKUK MAHKEMESİ 18.03.2020 tarihli duruşmaları ile 19.03.2020 tarihli keşiflerinin, 27 Mart 2020 tarihli duruşma ve keşiflerin ileri bir tarihe ertelendiği bildirilmiştir.
GEBZE 3.SULH HUKUK MAHKEMESİ 17.03.2020 - 19.03.2020 - 24.03.2020 - 26.03.2020 tarihli duruşmalar ile 23.03.2020 tarihli keşiflerinin ertelendiği bildirilmiştir.
GEBZE 1. İCRA MAHKEMESİ 16-27.03.2020 tarihli duruşmaların ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildiği
bildirilmistir.
GEBZE 2. İCRA MAHKEMESİ Duruşmalara devam edilmekte olup,tarafların mazeretleri kabul edilmekte, tarafların
mazeretsiz gelmemeleri durumunda şikayet hakkı düşürülmemekte dosyalar işlemde kaldırılmamaktadır
GEBZE TÜKETİCİ MAHKEMESİ önceden planlanan duruşma ve keşiflerin planan gün ve saatlerde yapılacağı 
   
KÖRFEZ ADLİYESİ  MAHKEMELERİ  
   
KÖRFEZ SULH HUKUK MAHKEMESİ ERTELENDİ
   
KANDIRA ADLİYESİ  MAHKEMELERİ  
   
KADASTRO MAHKEMESİ ERTELENDİ
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ERTELENDİ
İCRA HUKUK MAHKEMESİ ERTELENDİ
İCRA CEZA MAHKEMESİ ERTELENDİ