ÇOCUK İSTİSMARININ AFFI OLMAZ

14.04.2020 - 685
ÇOCUK İSTİSMARININ AFFI OLMAZ

ÇOCUK İSTİSMARININ AFFI OLMAZ

2016 yılından bu yana, tekrar tekrar gündeme getirilen, çocukların istismarcı ile evlenmesi halinde cezasızlık öngören düzenlemenin yapılması, dün gece yarısı yeniden gündeme gelmiştir.  Bu durumu, tüm siyasi kutuplaşmalardan ari olarak, ülkemiz çocukları ve hukuk adına kaygıyla karşılamaktayız. Zira, tartışma konusu olan teklif, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, sözleşmelere , sözleşmelerle vurgulanan evrensel ilkelere ve Anayasamızda düzenlenmiş olan  “ Milletlerarası anlaşmaları uygun bulma “ başlıklı 90. Madde ile “Ailenin korunması ve çocuk hakları “ başlıklı 41. Maddeye açıkça aykırılık teşkil etmektedir.

                Hazırlanan teklif henüz sunulmamış olmakla birlikte, gündeme gelmiş olması kamuoyunda infial uyandırmış olup bu vesile ile konuya ilişkin uyarılarımızı hatırlatmak zorunluluğu doğmuştur.

                Sosyal medyada paylaşılan teklifin ayrıntıları bir yana, çocuk istismarı suçunu; suçun mağduru çocukla değil sadece fail ( istismarcı ) ile empati kurarak düzenlemeye çalışan bu yaklaşımı anlamakta güçlük çekiyoruz. Böyle bir teklifin yasalaşması halinde çocuğun korunmasından sorumlu olan bütün kurumlar, mağdur çocuğun istismarcı ile evlendirilmesi sürecinin bir parçası haline gelecektir. Asıl tehlike de buradadır. Çünkü çocuğun güvenebileceği bir dal kalmamış olacaktır. Mahkemeler, mağdur çocuğun evlenme yaşına gelmesi için oyalanacak;  hakimler 16 yaşındaki mağdur çocuğun evlendirilmesi için gereken ergin kılınma kararları vererek evlenme izinlerini sağlamış olacak; hekimler iradeyi kısıtlayıcı bir halin bulunmadığına ilişkin raporlar düzenleyecek; çocuklar da aile veya fail baskısıyla evlenmek zorunda kalacak ve denetim/zamanaşımı süresince boşanamayacaklardır.

                Çocuk istismarı meselesi, alelacele gece yarısında yapılacak bir düzenleme ile oldu bittiye getirilecek kadar basit bir mesele değildir. Öncelikli olarak çocuk istismarının önlenmesine hizmet eden etkili bir düzenleme için acilen katılımcı bir çalışma içerisine girilmelidir.

                Yetişkin bireylerin çocuğa yönelik cinsel istismarı evlenmeyle cezasız bırakılamaz. İki çocuk arasındaki cinsel davranışlar hakkında düzenleme yapılmak isteniyorsa, konunun uzmanlarının iki yıllık çalışmasıyla oluşan ve 2018 yılında yayınladığımız raporumuzu hatırlatmakta fayda görmekteyiz.  Rapor için tıklayınız.

Mağdur çocuk ile tecavüz failinin evlendirilmesi meselesi, çocuk ve dolayısıyla toplum yararına açıkça aykırıdır. 2005 yılında, cinsel istismar failinin mağdurla evlenmesinin, cezanın erteleme nedeni olması durumu, yasadan çıkarılmış iken, eski yanlışa tekrardan dönülmesinin hukuki bir gerekçesi bulunmamaktadır.

                Çocuk ve kadın hakları açısından son derece sakıncalı bulduğumuz bu mesele bir daha gündeme gelmemek üzere kapatılmalıdır. Gündemimiz çocuğun cinsel istismarını önleme ve önlenemediği noktada çocuğun korunması amacına hizmet eden bir düzenleme için konunun uzmanları ile birlikte çalışmalar yapılmasıdır.

                Son olarak; hukukçu ve insani yanımızla bir kez daha haykırıyoruz:

                “ÇOCUK İSTİSMARININ AFFI OLMAZ..”