AİLE VE MİRAS  HUKUKU NİTELİKLİ HESAPLAMALAR EĞİTİMİ

10.03.2020 - 272
AİLE VE MİRAS  HUKUKU NİTELİKLİ HESAPLAMALAR EĞİTİMİ

AİLE VE MİRAS  HUKUKU NİTELİKLİ HESAPLAMALAR

Eğitim 3 gün ve toplam 24 ders saati olup, tamamına katılanlara Katılım Belgesi verilecektir.

Eğitim Wes Otel' de yapılacaktır.

Eğitim Ücreti 1.000 TL olup katılımcıların 12.03.2020 Perşembe günü mesai bitimine kadar Baromuz veznesine yada aşağıdaki Baromuz İbanına yatırması gerekmektedir.

KOCAELİ BAROSU BAŞKANLIĞI İBAN NO

TR66 0003 2000 0000 0073 7570 48 TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.) BEKİRPAŞA ŞUBESİ

 

Tarih: 20-21-22 MART 2020

EĞİTİM İÇERİĞİ

1.            Gün : Cuma  (13.30-19.00)

13.30-15.30 

•             Mal Rejimine Giriş-Seçimlik Mal Rejimleri

•             Mal Rejimleri Genel Hükümleri

•             Yasal Mal Rejimi- Edinilmiş Mal-Kişisel Mal Tanımı

•             Eşlerin tasarruf Özgürlüğü

16.00-19.00 

•             Mal Rejiminin Sona Ermesi ve Tasfiye Sistemi

•             Eklenecek Değerler- Denkleştirme (TMK.m.229- 230)

•             (Artık Değere) KATILMA ALACAĞININ BELİRLENMESİ (TMK.m.231)

•             Üçüncü Kişiye Açılacak Eksik Katılma Alacağı Davası (TMK.m.241)

•             Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi (TMK.m.240)

Örnek Olaylar/VAKA ÇÖZÜMÜ

 

2.            Gün : Cumartesi  (10.30-19.00)

SABAH PROGRAMI 10:30-13:30

•             Katkı Payı -Değer Artış Payı Alacağı Hesaplamaları

•             Mal Rejimi Tasfiyesinde Uygulama Sorunları

•             Yargı 8.H.D.Karar İncelemeleri

Örnek Olaylar/VAKA ÇÖZÜMÜ

13:00 -14:00 Arası Öğle Yemeği

ÖĞLEDEN SONRA 14.00-19.00

 

•             Bilirkişi Örnek Raporları

•             Rapor Hazırlama Teknikleri ve Dikkat Edilecek Hususlar

Örnek Olaylar/VAKA ÇÖZÜMÜ

 

3.            Gün : Pazar (10.30-18.00)

SABAH PROGRAMI (10:30-13:00)

 

•             Miras Hukukunda Temel Kavramlar

•             Yasal Mirasçılar ve Miras payları

  • Eşin Mirasçılığı
  • Ölüm Halinde Mal Rejimi Tasfiyesi-Yargıtay Uygulaması
  • Aile Kontunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi (TMK.M.240)
  • Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi (TMK.m.652)

•             Tasarruf Oranı ve Saklı Paylar

•             Ölüme Bağlı Tasarruflar

•             Örnek Olaylar/VAKA ÇÖZÜMÜ

13:00-14:00  Arası Öğle Yemeği

ÖĞLEDEN SONRA  14.00-18.00

 

•             Tenkis Hesaplamasına İlişkin Teorik Bilgiler

o             Tasarruf Oranının Hesaplanması

o             Tenkise Tabi Tasarruflar

•             Denkleştirme

•             Muris Muvazaası

•             Örnek Olaylar/VAKA ÇÖZÜMÜ